15th International congress on bstetrics and gynecology
 Message of the President of the Congress
سپاس بیکران یزدان پاک را که به ما توفیق برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان در مهرماه سال 98 تهران، در مرکز همایش های رازی را مرحمت فرمود.
جای شکرگزاری و نهایت امتنان را از حضرت احدیت داریم که طول 22سال گذشته با یاری و همکاری صمیمانه شما اساتید و همکاران گرامی توانسته ایم در حوزه های متفاوت علمی با سربلندی و افتخار در خدمت شما همکاران باشیم.
این نعمت ثمر پاک نهادی و بزرگواری شما عزیزان و همکاران بوده که بر ما منت گذاشته و در تمام مراحل مشوق و یاور ما بوده اید، و بخصوص رضایتمندی کلیه شرکت کنندگان که تشویق شفاهی و کتبی آنان ما را به ادامه برگزاری کنگره ها تشویق و ترغیب نموده اند.
امید است در این کنگره هم ما را از تذکرات بجا و علمی خودتان در برگزاری هر چه بیشتر یاری نمائید، مخصوصا امید ما استفاده از نیروی جوان و دانشمند عزیز می باشد که بتوانند با انرژی زیاد و شگفت آور خودشان ما را یاری و سرافراز نمایند... انشاءالله

Rasool Akbarian, MD
President of the Congress
   Important Dates
  Early Registration
  2019 August 23

  Congress Date
  2019 October 8
  visits  27
  Address
  NAIGO : 5th floor,No. 2, Sanaei ave.,Karimkhan zand str. ,Tehran, Iran - PostalCode : 1585766619
  Contact Info
  - NAIGO: Phone: +98 88309564-6 , Fax: 88309765
  - Secretariat of the Conference: Phone1 : 86035695, Phone2 :86035697, Fax: 86035701
  Visits