فارسی English |
Contact us


 Contact us

 

Mailing Address of National Association of Iranian Obstetricians & Gynecologists (NAIGO): Flat5, 3rd Floor, Number 2, Nejadkey Alley,Sanai Ave,Karimkhan St.Tehran, Iran

Tel:  +98 2188 309564/6

Fax:  +98 2188 309567

Mailing Address of Secretariat office:  4th Floor, Number 11, Labbaf Alley, Nejatollahi St, Karimkhan St. Tehran, Iran

Tel:  +982186035695    +982186035697

Fax:  +982186035701

Mobile:  +989194889698


بازدید  185


آدرس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش خیابان شهید نژادکی(کامکار سابق) پلاک 2 واحد 5 کد پستی:1585766619 تلفن : 6-88309564 فکس : 88309765
آدرس دبیرخانه همایش (انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران): تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان شهید لباف، پلاک 11(ساختمان پزشکان 21)، طبقه چهارم تلفن1 : 86035695 تلفن2 :86035697 فکس : 86035701