فارسی English |
کمیته اجرایی


رئیس دکتر عبدالرسول اکبریان
دبیر دکتر ابوالفضل مهدیزاده
دبیر علمی دکتر شهلا چایچیان
مسئول هماهنگی مراکز علمی دانشگاهی دکتر صفیه شهریاری افشار
مسئول روابط بین الملل دکتر سولماز پیری
مسئول گروه مامایی دکتر ناهید خداکرمی
مسئول گروه پرستاری دکتر لیلا ساداتی 
مدیر اجرایی کوروس جعفری
کارشناس انفورماتیک بهار مفخم
کارشناسان کنگره امیر رضا فرد، ساناز اسلامی 

بازدید  573


آدرس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش خیابان شهید نژادکی(کامکار سابق) پلاک 2 واحد 5 کد پستی:1585766619 تلفن : 6-88309564 فکس : 88309765
آدرس دبیرخانه همایش (انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران): تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان شهید لباف، پلاک 11(ساختمان پزشکان 21)، طبقه چهارم تلفن1 : 86035695 تلفن2 :86035697 فکس : 86035701