پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
موضوعات مورد بحث در کنگره جهت تهیه مقالات

1-Breast Disorders
2-Endometriosis
3-Fetal Medicine
4-Fertility and Sterility
5-Forensic Medicine
6-Gynecologic Endoscopy
7-Gynecologic Oncology
8-High Risk Pregnancy
9-High Risk Behavior Prevention
10-Imaging in Ob & Gyn
11-Modern Midwifery
12-Minimally invasive procedures
13-Ob & Gyn in Future
14-PCO
15-Obesity
16-Professional Ethics & Rights
17-Pregnancy in Special Disorders
18-Childhood and adolescent gynecology
19-Perinatology
20-Reproductive Health & Rights
21-Reproductive Endocrinology
22-Screening Methods in OB&GYN
23-Sexual Disorders
24-Urogynecology

بازدید  3187
آدرس
- انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش خیابان شهید نژادکی(کامکار سابق) پلاک 2 واحد 5 کد پستی:1585766619
- دبیرخانه همایش (انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران): تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان شهید لباف، پلاک 11(ساختمان پزشکان 21)، طبقه چهارم
اطلاعات تماس
- انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران - تلفن : 6-88309564 فکس : 88309765
- دبیرخانه همایش - تلفن1 : 86035695 تلفن2 :86035697 فکس : 86035701
بازدید ها