فارسی English |
  برگزارکنندگان کنگره
  بازدیدکنندگان
بازدید  596

مقالات سخنرانی گروه زنان و پزشکی


نام

نام خانوادگی(الفبا)

زمان ارئه

عنوان مقاله

میثم

اخلاق دوست

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:35-16:28

/A very rare case long survival of triploidy A case report study

طاهره

اشرف گنجویی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 17:23-17:16

تومور مارکرهای سرمی در ارزیابی توده های آدنکسال/Serum tumor markers for evaluation of  adnexal massess

تهمینه

اعزازی بجنوردی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 9:09-9:02

بررسی مقایسه ای شاخص های استریولوژیک جفت پرویا و جفت با جایگزینی طبیعی/Stereological Analysis of Human Placenta in Cases of Placenta Previa in Comparison with Normally Implanted Controls

سهیلا

امینی مقدم

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 16:42-16:35

عواقب بارداری با شیمی درمانی آکتینومایسین دی در نئوپلازی تروفوبلاستیک کم خطر/The effect of chemotherapy with ActinomycinD in low risk GTN on the pregnancy

مریم

بازرگان

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:07-16:00

مراقبت زن محور چيست و چرا ضروري است

رویا

پادمهر

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 17:30-17:23

برداشتن ضایعه اندومتریوزی روده بطریق دیسک رزکسیون با روش ابداعی و استپلر حلقوی از طریق ترانس انال در لاپاروسکوپیهای پیشرفته اندومتریوزیس/New method of disc resection of endometriotic nodule using circular stapler transanally in advanced laparoscopic surgeries in endometriosis

حمیده

پاک نیت

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 9:30-9:23

اثر کرم موضعی فنی تویین بر ترمیم اپیزیوتومی در زنان نخست زا/Effects of Topical phenytoin cream on Episiotomy Repair in primiparous Women A Double Blind clinical Trial

نسرین

جلیلیان

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 17:09-17:02

کیفیت اسپرم در چرخه تلقیح داخل رحمی/SPERM QUALITY  IN  INTRAUTERINE INSEMINATION CYCLE

مهری

جمیلیان

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:49-8:42

The effects of vitamin D and fish oil cosupplementation on pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes /The effects of vitamin D and fish oil cosupplementation on pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes

شهلا

چایچیان

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:21-8:14

The Controversy of the Most Proper Time for Pregnancy  After Bariatric Surgery: a Review of Eleven Cases

نسرین

چنگیزی

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 16:07-16:00

واژینیسموس

عزت السادات

حاج سید جوادی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 9:09-9:02

تاثیر ترانس اگزامیک اسید در کنترل آتونی رحم بعد از زایمان/Tranexamic Acid in the Control of Uterine Atony During Labor

امنه سادات

حقگو

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:14-16:07

در نظر داشتن اندومتریوز، ميتواند از عوارض تشخیص دیرهنگام بکاهد

مریم

خوشیده

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 9:30-9:23

تعیین اعتبار HbA1c5.76.4 درپیشگویی ابتلا به دیابت بارداری و بررسی پیامدهای جنینی و مادری در میزان 6.4 HbA1c  5.7/

مریم

دلیلی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 9:02-8:56

مقایسه پیامد های بارداری با الیگوهیدرامنیوس ایزوله مرزی و بارداری با الیگوهیدرامنیوس ایزوله قطعی با بارداری با مایع آمنیون طبیعی /Comparing perinatal outcome in pregnancies with borderline Isolated oligohydramnios and definite Isolated oligohydramnios

ناهید

رادنیا

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 9:37-9:30

بررسی و مقایسه فراوانی و علل هیسترکتومی اورژانس توام با زایمان و سزارین در بیمارستان فاطمیه همدان در سالهای 84 تا 94

اطهر

راسخ جهرمی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:21-16:14

مقایسه نیاز به جراحی میومکتومی بعد از تزریق تریپتورلین استات و دیدروژسترون/comparing requirement to myomectomy after injection of  Triptorelin acetate decapeptyl and using Dydrogesterone

پریرخ

رامزی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:35-8:28

بررسي تاثير استفاده از iud لونورژسترولي در ميزان خونريزي  قاعدگي

ثمانه

رخگیره

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:28-8:21

 مقایسه دکسمدتومیدین و بوپیواکایین اینتراپریتونءال و بوپیواکایین اینتراپریتونءال بر درد بعد از عمل در لاپاراسکوپی اندومتریوز

نگین

رضاوند

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 9:16-9:09

بررسی تاثیر ژنتیک بر پره اکلامپسی/Investigating the Effect of Genetics on Preeclampsia

مه رو

رضایی نژاد

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 17:02-16:56

بررسی اثر پیشگیرانه انفیلتراسیون لیدوکایین ساب دیافراگماتیک در تسکین درد شانه در اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان تحت انستزی اسپاینال/Spinal Anesthesia and Spinal Anesthesia with Sub diaphragmatic lidocaine in Shoulder pain Reduction for Gynecological laparoscopic Surgery A randomized Clinical Trail

مریم

رضوی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 9:23-9:16

/The role of uterine artery Doppler ultrasound in the second trimester in predicting the incidence of early,late and sever preeclampsia

دکترحمید

زاهدی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:14-8:07

اداره بیهوشی در اعمال جراحی غیرحاملگی در دوران بارداری/Management of anesthesia during pregnancyNon Obstetric Surgery

فریبا

سیدالشهدایی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 9:02-8:56

مقایسه تأثیر استفاده همزمان کلومیفن و استرادیول والرات با لتروزول بر بهبود ضخامت اندومتر، سقط و نتیجه درمان در زنان نابارور مبتلا به تخمدان پلی کیستیک تحت درمان القاء تخمک گذاری/Comparison of the Effect of Clomiphene Estradiol Valerate vs Letrozole on Endometrial Thickness, Abortion and Pregnancy Rate in Infertile Women with Polycystic Ovarian Syndrome

خدیجه

شادجو

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:14-8:07

Laparoscopic Ureteroneocystostomy and Vesicopsoas Hitch for Infiltrative Endometriosis of ureter

ویدا

شفتی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 9:16-9:09

مدیریت خونریزی پس از زایمانی ناشی از  آتونی با روشی  جدید  از  بخیه های فشاری رحم  بی لینچ  تعدیل شده /Management of postpartum hemorrhage induced by atony with a new method of compression suture  modified Blynch

پان‌ته‌آ

شیرویه

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:21-8:14

مطالعه کارآزمایی بالینی مقایسه  اثر موضعی روغن زنجبیل با زنجبیل خوراکی بر دیسمنوره اولیه/A clinical comparative study of oral and topical ginger on severity and duration of primary dysmenorrhea

زهرا

طاوولی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:07-8:00

 بررسی مقایسه ای دو روش تحریک الکتریکی  عصب از راه پوست(تنس) با فنتانیل  در درمان درد شانه حین لاپاراسکوپی زنان تحت بی حسی اسپاینال. کارآزمایی بالینی

فاطمه

طباطبایی

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 17:16-17:09

مقایسه رزرو تخمدانی بعداز سالپنژکتومی وسالپنگوستومی لاپاروسکوپیک در حاملگی خارج از رحم لوله ای/Ovarian Reserve after Laparoscopic Salpingectomy Compared with Laparoscopic Salpingostomy Assessed by Serum AMH Level

ملیحه

عرب

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 16:28-16:21

مقایسه اندیکاسیون های کولپوسکوپی در قدرت بیمار یابی ضایعات پیش سرطان سرویکس/Comparison of different culposcopy indications in finding cervical preinvasive lesions

الهام

عسکری

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 16:56-16:49

بررسی سطح انتی مولرین هورمون واسترادیول در پیش بینی سندرم تحریک بیش از حد تخمدانی در سیکلهای کمک باروری./APPLICATION OF ANTIMULLERIAN HORMONE AND ESTRADIOL IN PREDICTION OF OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME. A NEW APPROACH

مرضیه

غفارنژاد

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 17:37-17:30

درمان محافظه کارانه حاملگی اکتوپیک سرویکال پیشرفته/Conservative management of advanced cervical ectopic pregnancy

ژ اله

فاضل

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:07-8:00

خطر ایجاد ناهنجاری مادرزادی قلبی در نوزادان با NTطبیعی در بیمارستان های دانشگاه ازاد اسلامی در سال9495/Risk of congenital heart disease in neonate with normal NT

فاطمه

فروزان فرد

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:56-8:49

مقایسه عواقب بارداری، زایمان و نوزادی در مبتلا یان به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم یک مطالعه همگروهی  آینده نگر/A comparative study of pregnancy, childbirth and neonatal outcomes in polycystic ovary syndrome and healthy women a prospective cohort study

اکرم

قهقائی نظام آبادی

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 16:49-16:42

Primary Immature Teratoma of the uterine corpus, a case report and review of literature

مانيا

كاوه

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 17:23-17:16

بارداری در شاخ فرعی غیر ارتباطی یک رحم تک شاخ/Pregnancy in NonCommunicating Rudimentary Horn of A Unicornuate Uterus

مریم

کرمعلی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:49-8:42

The effects of omega3 fatty acids and vitamin E cosupplementation on gene expression related to insulin and inflammation in subjects with polycystic ovary syndrome/The effects of omega3 fatty acids and vitamin E cosupplementation on gene expression related to insulin and inflammation in subjects with polycystic ovary syndrome

فاطمه زهرا

کریمی

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 17:02-16:56

Womens perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment A qualitative study/Womens perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment A qualitative study

مژگان

کریمی زارچی

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 16:14-16:07

تعیین ارزش تشخیصی محلول لوگول,اسید استیک و پاپ اسمیر در مقایسه با بیوپسی در تشخیص ضایعات پیش بدخیم و بدخیم دهانه رحم در بیماران نیازمند کولپوسکوپی/The diagnostic value of lugol solution, acetic acid, and Pap smear compared to biopsy regarding premalignant and malignant cervical lesions diagnosis in patients in need of colposcopy

مریم

کسرائیان

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:56-8:49

تزریق داخل رحمی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری دارای پروتئین فلورسنت سبز به کبد جنین موش صحرایی و بررسی وجود ژن پروتئین فلورسنت سبز در کبد نوزادان موش صحرایی/Intra uterine injection of GFPGreen Fluorescent Protein mice bone marrow derived mesenchymal stem cells in rat fetal liver and assessment of GFP DNA in liver of rat offspring

فریده

کی پور

روز اول سه شنبه 96/07/18 سالن 4 ساعت 16:35-16:28

اثر داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی درکاهش ریسک ابتلا به کانسر پستان /The effect of Nonsteroidal antiinflammatory drugs NSAIDs, which may reducethe risk of breast  cancer

لیلا

الله قلی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 17:09-17:02

Sources of High-Risk Behaviors Information among Socially Damaged Women

زهره

لواسانی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:28-16:21

نقد و بررسی بیماری که در تشخیص آن اشتباه شده است

منوچهر

مجد

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:35-8:28

نارسائی گردن رحم /cervical incompetence

مریم

 مشفقی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 17:16-17:09

Cervical length measurement assisted with valsalva manoeuvre for prediction of preterm delivery

حورا

معتمد

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 8:42-8:35

بررسی داپلر peak systolic velocity شریان میانی مغزی درتشخیص جنینهای کوچک برای سن باروری/Peak systolic velocity Doppler of middle cerebral artery in small for gestational age SGA fetus

معصومه

میرتیموری

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 9:37-9:30

مقایسه تاثیر میزوپروستول زیر زبانی واکسی توسین جهت القای لیبربرکاردیوتوکوگرام جنین درخانمهای باحاملگی41هفته وبیشتر/Comparison of the effect of sublingual misoprostol and oxytocin to induce labor on fetal cardiotocogram in women with a gestational age of 41 weeks or more

انیس الدوله

نانکلی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:28-8:21

میزان موفقیت در درمان دارویی حاملگی خارج رحمی با دوز منفرد متوتروکسات/Success rate in medical treatment of tubal Ectopic pregnancy with single dose of MTX

خدیجه

نصری

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 8:42-8:35

بررسی مکمل  اسیدهای چرب امگا 3 بر بیان ژن موثر در مسیرهای انسولین و لیپید در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک /The effects of omega3 fatty acids supplementation on gene expression involved in the insulin and lipid signaling pathway in patients with polycystic ovary syndrome

ندا

هاشمی

روز چهارم جمعه 96/07/21 سالن 4 ساعت 9:23-9:16

بررسی مقایسه ای تاثیر داروی خوراکی dydrogesterone بر روی درمان زایمان زودرس با داروی خوراکی نیفدیپین در خانم های باردار بستری شده با تشخیص در خطر زایمان زودرس/Comparison between impacts of oral dydrogesterone medication on treatment of preterm labor with oral Nifedipine for pregnant women with threatened preterm labor

 تاریخ درج : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
زمان درج : ۱۱:۲۷
دفعات کلیک شده: 682


آدرس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش خیابان شهید نژادکی(کامکار سابق) پلاک 2 واحد 5 کد پستی:1585766619 تلفن : 6-88309564 فکس : 88309765
آدرس دبیرخانه همایش (انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران): تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان شهید لباف، پلاک 11(ساختمان پزشکان 21)، طبقه چهارم تلفن1 : 86035695 تلفن2 :86035697 فکس : 86035701