فارسی English |
  برگزارکنندگان کنگره
  بازدیدکنندگان
بازدید  531

مقالات سخنرانی گروه مامایی و پرستاری


نام

نام خانوادگی

زمان ارائه

عنوان مقاله

فائزه

آبادی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:56-16:49

اثرات طب فشاری بر نشانه های ایلئوس روده ای پس از جراحی سزارین/Effect of Acupressure on Symptoms of Postoperative Ileus After Cesarean Section

الهام

ابراهیمی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:07-8:00

اثرات ویروس هپاتیت ب بر پیامد حاملگی در زنان ناقل هپاتیت ب/the effects of hepatitis b virus on pregnancy outcome

پریوش

احمدپور

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 13:10-13:03

تاثیر ویتاگنوس و بذر کتان بر درد دوره¬ای پستان یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور/Effects of Vitexagnus and Flaxseed on cyclic mastalgia a randomized controlled trial

مرجان

اخوان امجدی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:28-8:21

نقش آموزش در ارتقائ سلامت باروری جنسی زنان مبتلا به ضایعه نخاعی یک مطالعه کیفی/The role of education in improving sexualreproductive healthSRH in women with spinal cord injurySCI a qualitative study

سارا

اسمعیل زاده ساعیه

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 13:17-13:10

تاثیرآروماتراپی با رایحه کندر بر اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا/Effect of Aromatherapy with Frankincense on the First Stage of Labor Anxiety in Nulliparous

صدف

اقتداری

 

 

سهیلا

پیرداده بیرانوند

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 9:16-9:09

بررسی عوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی در زنان نخست باردار شهر خرم آباد یک مطالعه مقطعی/Factors Related to Childbirth Fear  in Primigravid Women in Khorramabad A CrossSectional Study

منصوره

تجویدی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 11:19-11:12

تجربه بارداری در نوجوانان مطالعه کیفی/Experiences of pregnancy among Iranian adolescents A qualitative study

سیمین

تعاونی

جمعه 21 مهرماه

Labor Anxiety & Watching Nature Sights: Randomized Clinical Trial

زینب

توکل

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:35-8:28

خصوصیات شخصیتی موثر بر رضایت زناشویی زوجین از دیدگاه زنان ایرانی /Effective personal characteristics on couples marital satisfaction through the lens of Iranian women

حبیب

حسینی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:49-8:420

بررسی تاثیر ورزش تای چی بر کیفیت خواب زنان/

حبیب اله

حسینی جبلی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:14-8:07

بررسی تاثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از چاقی در زنان سنین باروری/Effect of an education plan based on the health belief model on prevention of overweight in women referred to healthcare centers of Esfahan

رقیه

خرقانی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:56-8:49

مرور سیستماتیک و متاآنالیز شیوع دیسمنوره اولیه و ثانویه در ایران/A systematic review and metaanalysis on the prevalence rate of primary and secondary dysmenorrhea in Iran

مریم

دامغانیان

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:42-8:35

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر ابعاد ذهنی جسمی و ارتباط بین فردی کیفیت زندگی زنان نابارور/Effect of continuous care model on mindbody and interpersonal communication aspects of quality of life of infertile women

پری

راهی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:21-12:14

ارتباط افسردگی و اضطراب با شدت و طول مدت درد پستان دوره¬ای در زنان/Relationship betweendepression and anxietywith the severity and length of cyclic mastalgia in women

مرضیه

رییسی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 9:23-9:16

خودگسستگی در دو گروه زنان نابارور کاندید دریافت تخمک اهدایی و زنان بارور/Selfdiscrepancy Comparison Among Infertile Women Receiving Oocyte Donation and Fertile Women

لیلا

ساداتی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:42-16:35

بررسی، ارزیابی و پیشگیری از عوارض عصبی در روند انجام جراحی های کم تهاجمی زنان/Assessment and prevention of neural complications during gynecologic minimally invasive surgeries

نسیم

شاه رحمانی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 9:09-9:02

تأثیر لوسیون میوه عناب بر بهبود درد شقاق پستان زنان نخست¬زا شیرده/The Effect of Zizyphus Jujuba Fruit Lotion on improvement  Sore Nipple Pain in Breastfeeding Primipara Women

روناک

شاهوی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:35-12:28

بررسی تاثیر ماساژ پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان پارگیهای و درد پرینه در خانمهای نخست زا/The Effect of Perineal Massage during the Second Stage of Birth on Perineal Lacerations, Episiotomy, and Perineal Pain in Nulliparous Women

فهیمه

صحتی شفائی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 13:03-12:56

ارتباط مشخصات دموگرافیک مادران با شاخصهای رشد کودکان از تولد تا 6 ماهگی در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین/The relationship between mother’s demographic characteristics with growth of children from birth to 6 months in 2 groups of normal  cs deliveries

فردوس

طالبیان

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:07-12:00

بررسی شیوع عوامل خطر مرتبط با شیوه زندگی بیماری های غیر واگیر در زنان میانسال اصفهان یک مطالعه مقطعی/The prevalence of life style related risk factors for non communicable diseases in middle aged women in Isfahan

سکینه

طاهرخانی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 11:05-10:58

موانع جستجوی کمک در زنان خشونت دیده ایرانی/Barriers for seeking help among Iranian abused women

ذات اله

عاصمی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20 سالن 4 ساعت 16:49-16:42

Comparison of myoinositol and metformin on clinical, metabolic and genetic parameters in polycystic ovary syndrome a randomized controlled clinical trial/Comparison of myoinositol and metformin on clinical, metabolic and genetic parameters in polycystic ovary syndrome a randomized controlled clinical trial

راحله

عالی جهان

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت10:51 -10:42

بررسی ارزش تشخیصی شاخص های تن سنجی مار در پیشگویی زایمان سخت /Diagnostic accuracy of maternal anthropometric measurements as predictors for dystocia in nulliparous women

زهرا

غلامی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 8:21-8:14

بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش چهره به چهره و آموزش الکترونیک بر روی کیفیت خواب مادران در دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی/Impact of eTraining on Maternal Sleep Quality during the Postpartum Period in Women who Visited Healthcare Centers

فرناز

فرنام

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 9:02-8:56

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم و سخنرانی بر آگاهی و خودکارآمدی مشاوران دبیرستانهای دخترانه پیرامون آموزش سلامت جنسی و باروری دوران نوجوانی/The effect of teambased learning and lecture on awareness and self efficacy of girls high school counselors

بهناز

قانعی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:28-12:21

تأثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی توأم با انجام تمرینات کگل برتعداد دفعات دفع ادرار و نمره ی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به پر کاری مثانه/The effect of posterior tibial nerve superficial stimulation with kegel exercises on frequency of urination and score of quality of life in women with over activity of bladder

طیبه

قراخانی بهار

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4  ساعت 11:33-11:26

مقایسه تاثیر چای کیسه ای دمنوش نعناع, کرم نعناع و شیر دوشیده مادر بر ترمیم شقاق سینه در دوران شیردهی/The effectiveness of tea bag  mint herbal tea  , peppermint cream  and expressed breast milk on nipple crack’s treatment in breastfeeding woman a randomized controlled trial

گلنوش

کبیری

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:14-12:07

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر خطر پذیری مصرف الکل دانش آموزان دخترگرگان/The effect of group counseling based on selfawareness skill on alcohol consumption risktaking among girl students in Gorgan

صدیقه

کشاورز

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 10:30-10:37

بررسی تاثیرتجویزکپسول  فلوکسیتین ، بر سطوح سرمی کورتیزول وα TNF و نتایج درمانIVF در زنان نابارور مبتلا به افسردگی

مهری

کلهر

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:42-12:35

بررسی اثر چاقی بر روی نازایی و بارداری/The survey effect of obesity on infertility and pregnancy

سمیرا

گلعذار

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:56-12:49

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی ابزار غربالگری بدرفتاری با زن WAST/Psychometric Properties of the Persian version of the woman abuse screening tool WAST

فریده

محسن زاده لداری

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 11:40-11:33

میانگین سن منارک در دختران ایرانی مرور سیستماتیک و متاآنالیز/                                                                                                             Systematic review and metaanalysis of mean age at menarche in Iranian girls              

فاطمه

محمودی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت10:58 -10:51

میزان توافق کولپوسکوپی با پاپ اسمیر برای تشخیص موارد غیر طبیعی در زنان مراجعه کننده به کلنیک زنان/The colposcope agreement with Pap smears to detect abnormalities in women referred to the clinic for women

سهیلا

مقیمی هنجنی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 11:12-11:05

بررسی تاثیر روش سرما درمانی موضعی بر درد، پیامدهای زایمان و میزان رضایتمندی زنان  نخست زا/ study of the  effect of localized cold therapy methods on pain, childbirth’s outcomes and satisfaction of primiparous women

اکرم

منصوری

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 9:37-9:30

شیوع افسردگی در زنان باردار ایران یک  مرور نظام مند و متاآنالیز/The Prevalence of Depression in Iranian Pregnant Women A Systematic Review and Metaanalysis

زهرا

مهدی زاده تورزنی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 11:26-11:19

مقایسه رضایتمندی زنان  نخست زا در استفاده از دو روش گرمادرمانی و سرمادرمانی موضعی حین لیبر/Comparing the effect of localized heat and cold therapy methods during labor on satisfaction of primiparous women

مهناز

نوروزی

روز دوم چهارشنبه 96/07/19 سالن شماره 4 ساعت 9:30-9:23

روابط جنسی قبل از ازدواج دانش و رفتار پیشگیری از بارداری جوانان ایرانی/Premarital Sexual Relationships Contraceptive Knowledge and Practice among Iranian Youths

فاطمه

یحیوی کوچکسرایی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 10:42-10:37

Predictors of perceived social support in Male partner of Infertile couples

فاطمه

یوسفی

روز اول سه شنبه 96/7/18 سالن شماره 4 ساعت 12:49-12:42

بررسی ارتباط پرولاپس اعضای لگن و تحرک بیش از حد مفاصل در زنان /The Association between womens pelvic organ prolapse and joint hypermobility

 تاریخ درج : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
زمان درج : ۱۱:۲۷
دفعات کلیک شده: 577


آدرس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش خیابان شهید نژادکی(کامکار سابق) پلاک 2 واحد 5 کد پستی:1585766619 تلفن : 6-88309564 فکس : 88309765
آدرس دبیرخانه همایش (انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران): تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان شهید لباف، پلاک 11(ساختمان پزشکان 21)، طبقه چهارم تلفن1 : 86035695 تلفن2 :86035697 فکس : 86035701