گروه‌هاي هدف و امتياز بازآموزي

 

 

متخصصين زنان و زايمان و كليه فلوشيپ‌هاي زنان؛ 20 امتياز بازآموزي
پزشک عمومی
متخصص جراحی عمومی
متخصص اورولوژی